Cycle, album de TAKASHI SUZUKI

Cycle
Nouvel album 2012 de TAKASHI SUZUKI
sur Radio PLENITUDE

Titres "Cycle 50,6mn" :
1. episode 1 - 7:23
2. episode 2 - 5:39
3. episode 3 - 6:57
4. episode 4 - 5:28
5. episode 5 - 5:25
6. episode 6 - 6:03
7. episode 7 - 6:26
8. episode 8 - 7:18

 

Où trouver cet album
cdbaby
Amazon
iTunes